معرفی کامل انجمن

آشنایی با انجمن
چارت انجمن
هیات مدیره
شاخه ها و کمیته های مصوب

تاریخچه قارچ شناسی در ایران

تاریخچه
گالری تصاویر

فعالیت های انجمن  قارچ شناسی ایران

آموزش ها

کارگاه های همزمان با پنجمین کنگره قارچ شناسی در دانشگاه تبریز

 

تولید مکانیزه قارچ خوراکی دکمه‌ایی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
رفرنس نویسی با استفاده از نرم افزار Mendeley

نحوه عضویت

علاقمندان به عضویت در انجمن قارچشناسی ایران میتوانند کلیه مدارك مورد نیاز جهت عضویت را به دبیرخانه انجمن از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند:
 mycologicalsociety@gmail.com 
نحوه عضویت
فهرست اعضا

انتشارات انجمن قارچ شناسی ایران

رویداد ها

تازه های قارچ شناسی

آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه چمران- خيابان يمن- موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور- بخش تحقيقات رستنيها
تلفن: ۱۶-۲۲۴۰۳۰۱۲ داخلی ۷۳۲۸
نمابر: ۲۲۴۰۳۵۸۸
شماره همراه ۰۹۹۱۳۰۲۶۱۱۸
پست الکترونیکی: Mycologicalsociety@gmail.com
کد پستی: ۱۹۸۵۸۱۳۱۱۱

پیمایش به بالا