با سلام،

به اطلاع اعضاء محترم انجمن قارچ‌شناسی ایران می رساند که چهاردهمین مجمع عمومی عادی انجمن روز شنبه مورخ 1402/4/03، ساعت 16:30 عصر در محل موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار خواهد شد. بدینوسیله از کلیه اعضای گرامی دعوت می شود در جلسه مزبور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

1.           گزارش فعالیت های هیأت مدیره توسط دبیر

2.           گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار

3.           گزارش هیأت تحریریه مجله Mycologia Iranica توسط سردبیر

4.           گزارش بازرس

 دبیرخانه انجمن قارچ شناسی ایران

پیمایش به بالا