اعضاء محترم انجمن قارچ‌شناسی ایران

به منظور تشویق و ترغیب قارچ‌شناسان جوان ایران در پیشبرد و اعتلای سطح قارچ‌شناسی در ایران و جهان، جایزه‌ای به نام جایزه قارچ شناس برتر جوان هر دو سال یکبار و همزمان با برگزاری کنگره قارچ‌شناسی، به موثرترین فرد در ارتقاء اهداف انجمن از نقطه نظر پژوهشی و آموزشی اهداء می‌گردد.

شرايط داوطلبان دريافت جايزه:

1- عضو داوطلب شخصاً درخواست خود را برای دریافت جایزه قارچ شناس برتر جوان به انجمن ارایه دهد یا شخص دیگری او را معرفی نماید، دراینصورت انجمن از فرد معرفی شده، درخواست ارسال مدارک و مستندات خواهد کرد.

2- عضو انجمن قارچ‌شناسان ایران باشد.

3- فعالیت پژوهشی و یا آموزشی او در زمینه قارچ‌شناسی ایران باشد.

4- بخشي از نوشته‌های او در ایران چاپ شده باشد و حداقل یک مقاله در مجله Mycologia Iranica به چاپ رسانده باشد.

5- سن متقاضی حداکثر 40 سال باشد.

6- قبلا ًجایزه قارچ شناس جوان را دریافت نکرده باشد (به هر فرد فقط یکبار این جایزه تعلق می‌گیرد).

خواهشمند است مدارک و مستندات خود را جهت بررسی و ارزیابی حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 05/01/ 1402 از طریق پست الکترونیکی انجمن به نشانی mycologicalsociety@gmail.com به دبیرخانه انجمن قارچ شناسي ايران ارسال نماید.

 انجمن قارچ شناسی ایران

http://iranianmycologicalsociety.ir

پیمایش به بالا