اعضاء محترم انجمن قارچ‌شناسی ایران

به منظور تشویق و ترغیب قارچ‌شناسان ایران در پیشبرد و اعتلای سطح قارچ‌شناسی در ایران و جهان، جایزه‌ای به نام جایزه دکترحجارود هر دو سال یکبار و همزمان با برگزاری کنگره قارچ‌شناسی، به موثرترین فرد در ارتقاء اهداف انجمن از نقطه نظر پژوهشی و آموزشی اهداء می‌گردد.

شرايط داوطبان دريافت جايزه:

1- عضو داوطلب شخصاً درخواست خود را برای دریافت جایزه دکتر حجارود به انجمن ارایه دهد یا شخص دیگری او را معرفی نماید، دراینصورت انجمن از فرد معرفی شده، درخواست ارسال مدارک و مستندات خواهد کرد.

2- عضو انجمن قارچ‌شناسان ایران باشد.

3- فعالیت پژوهشی و یا آموزشی او در زمینه قارچ‌شناسی ایران باشد.

4- بخشي از نوشته‌های او در ایران چاپ شده باشد.

5- قبلا ًجایزه دکتر حجارود را دریافت نکرده باشد (به هر فرد فقط یکبار این جایزه تعلق می‌گیرد).

خواهشمند است مدارک و مستندات خود را جهت بررسی و ارزیابی حداکثر تا روزیکشنبه مورخ 1402/5/1به دبیرخانه انجمن قارچ شناسي ايران ارسال نماید.

پیمایش به بالا